שיחת העובדים • הגה"צ רבי שמואל שפירא ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל בעת שכרות במשתה היין פורים תשל"ו

נוסטלגיה • האזינו לדבורי התעוררות נלהבים מפי הגה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל מעניין גדולת הצדיק וגודל השמחה שזכינו להתקרב אליו בעת משתה היין בסוד שיח רעים וידידים הגה"ח רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל ורבי מרדכי לוזר (אלעזר) רובינשטיין זצ"ל, ויבלח"ט רבי מרדכי רוזנטאל שליט"א ועוד. פורים דשנת תשל"ו, בבית הכנסת הגדול שבירושלים ה'שוהל' שבשכונת מאה … המשך לקרוא שיחת העובדים • הגה"צ רבי שמואל שפירא ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל בעת שכרות במשתה היין פורים תשל"ו