שכרות • רבי שמואל שפירא ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל | האזינו

נוסטלגיה • האזינו לשיחת העובדים בעת שכרות: הגה"צ רבי שמואל שפירא ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל בעת שכרות במשתה היין פורים תשל"ד, ותש"ל | מתומלל לשון הקודש ||| מרטיט: נוסטלגיה • האזינו לדבורי התעוררות נלהבים מפי הגה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל מעניין גדולת הצדיק וגודל השמחה שזכינו להתקרב אליו בעת משתה היין בסוד שיח רעים … המשך לקרוא שכרות • רבי שמואל שפירא ורבי לוי יצחק בנדר זצ"ל | האזינו