שיחה היסטורית מאת הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א על אביו רבי שמואל זצ"ל לקראת ההילולא.

שיחה היסטורית ונדירה על הגה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל שנמסרה למערכת על ידי בנו הגאה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א – לרגל יומא דהילולא השלושים ואחת (תשמ"ט – תש"פ) של אביו בשביעי של פסח – כ"א ניסן הבעל"ט: למעשה אין בידי להאריך כל כך בשבחו של אבי, שכן היה מסתיר את הנהגותיו בקודש, וגם היה שתקן … המשך לקרוא שיחה היסטורית מאת הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א על אביו רבי שמואל זצ"ל לקראת ההילולא.