קיבוץ תשפ"ב • הקונטרס 'ראש השנה שלי' | קחו חלק

לצפייה ולהורדה • לקראת קיבוץ ראש השנה תשפ"ב הקונטרס הנפלא 'ראש השנה שלי' – ליקוט בגדולת הקיבוץ על ציון רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן | קחו חלק בהפצה: חדשות ברסלב • לקראת קיבוץ ראש השנה תשפ"ב מוגש לפניכם הקונטרס הנפלא 'ראש השנה שלי'. הקונטרס 'ראש השנה שלי' – הוא ליקוט נפלא במעלת הנסיעה … המשך לקרוא קיבוץ תשפ"ב • הקונטרס 'ראש השנה שלי' | קחו חלק