קיבוץ תשפ"א • דער הייליגער רבי שרייט: "אויף אייער 100$ איז תלוי מיין ראש השנה!"

"כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי!" – דער הייליגער רבי שרייט: "אויף אייער 100$ איז תלוי מיין ראש השנה!" דאס יאר תש"פ וועט בלי ספק איינגעקריצט ווערן אין די גלארייכע דברי הימים פון "ברסלב" אלס איינס פון די שווערסטע יארן, בנוגע דעם הייליגן ציון אין אומאן, אשר שם לבבינו שואף זורח. ענדע ווינטער האט … המשך לקרוא קיבוץ תשפ"א • דער הייליגער רבי שרייט: "אויף אייער 100$ איז תלוי מיין ראש השנה!"