קדושי אומן • בימים ה' ו' ז' תמוז תחל הילולת קדושי אומן במחיצתם בחר רבינו הקדוש להיטמן • תיעוד

בשב"ק חוקת הבעל"ט ה תמוז חל יום היאר-צייט של שלושים אלף קדושי אומן, שבחרו להיהרג על קידוש ה' בפרעות תקכ"ח, בעיירה אומן שבאוקראינה, והוא נמשך עד ליום שני ז' תמוז: “אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה…” סיבת בחירתו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א להיטמן בבית החיים דאומן היה … המשך לקרוא קדושי אומן • בימים ה' ו' ז' תמוז תחל הילולת קדושי אומן במחיצתם בחר רבינו הקדוש להיטמן • תיעוד