מכון פוסקים היומי • חסידי ברסלב מתחילים מחר את כרך ה' הלכות 'גיטין'

חדשות ברסלב • במסגרת לימוד 'פוסקים היומי' יזכו בעזהשי"ת אלפי אנשי שלומינו חסידי ברסלב לסיים היום את כרך ד' ולהתחיל את כרך ה' סימן ק"ל – קנ"ד דהלכות "גיטין" בחלק 'אבן העזר' שבשולחן ערוך: היום (שישי ד' אייר), יסיימו כלל אנשי שלומינו חסידי ברסלב את הכרך הרביעי ויתחילו ללמוד את הכרך החמישי הממשיך ועוסק בהלכות 'גיטין' (סימן ק"ל) שבחלק … המשך לקרוא מכון פוסקים היומי • חסידי ברסלב מתחילים מחר את כרך ה' הלכות 'גיטין'