כ"ב תמוז קווים לדמותו של פאר חבורתינו הגאון החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

כ"ב תמוז תשמ"ט – תש"פ – שלושים ואחד שנים לפטירת הגאון החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל פאר עדת חסידות ברסלב ושומר גחלתה כנתינת מקים עולה של חסידות ברסלב בארץ ישראל לאחר שנות השואה האיומה. שריד לדור דעה של חסידי ברסלב בעיר אומן: איש ראש השנה היה  / מאת הר"ר נתן אנשין שליט"א / התפרסם … המשך לקרוא כ"ב תמוז קווים לדמותו של פאר חבורתינו הגאון החסיד רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל