ט"ז טבת • חל יומא דהילולא של הגאון רבי אפרימל קראקבסקי זי״ע מפשעדבורז' – ירושלים

זכרונם לברכה: הֲבֵן יַקִּיר לִי אֶפְרַיִם • ביום ט"ז טבת (יום חמישי ויחי האחרון) חל יומא דהילולא ה-75 של הגאון רבי אפרימ'ל קראקבסקי זי״ע מפשעדבורז' – ירושלים מגדולי אנשי שלומינו חסידי ברסלב בדור הקודם: הגאון רבי אפרים צבי קרקובסקי זצ"ל נולד לאביו הגה"צ רבי אלתר בן ציון קרקובסקי זצ"ל, מורה הוראה בעיר פשדבורז' שבפולין, נכדו של הרה"ק רבי דוד'ל … המשך לקרוא ט"ז טבת • חל יומא דהילולא של הגאון רבי אפרימל קראקבסקי זי״ע מפשעדבורז' – ירושלים