חסידי ברסלב מתחילים מחר את כרך ד' בסדר לימוד היומי ב'שולחן ערוך' סימן צ"ז דהלכות 'כתובות'

הקונטרס החדש לצפייה והורדה • במסגרת לימוד 'פוסקים היומי' יזכו בעזהשי"ת אלפי אנשי שלומינו חסידי ברסלב לסיים מחר את כרך ג' וולהתחיל את כרך ד' סימן צ"ז דהלכות "כתובות" בחלק 'אבן העזר' שבשולחן ערוך: מחר ביום ב' דראש חודש חשון (שני נח), יסיימו כלל אנשי שלומינו חסידי ברסלב את הכרך השלישי ויתחילו ללמוד את הכרך הרביעי העוסק בהלכות … המשך לקרוא חסידי ברסלב מתחילים מחר את כרך ד' בסדר לימוד היומי ב'שולחן ערוך' סימן צ"ז דהלכות 'כתובות'