גדולי ישראל ובראשם זקני אנ"ש במתקפה חריפה להצלת בית החיים באומן

חדשות אומן • הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א ועימם גדולי הרבנים מכל החוגים, במכתבים נחרצים להצלת בית החיים של רבינו הק' באומן: חדשות ברסלב • התלכדות עולמית להצלת השטחים הנוספים שהתגלו לאחרונה והתברר ע"י אגודת אתרא קדישא שאף הם חלק מבית החיים הק' באומן  בימים האחרונים נרשמת התקדמות רבה במערכה הכלל-עולמית להצלת בית החיים העתיק … המשך לקרוא גדולי ישראל ובראשם זקני אנ"ש במתקפה חריפה להצלת בית החיים באומן