ארה"ב • כינוס רבתי פאר כלל בחורי אנשי שלומינו חסידי ברסלב דארה"ב

'איחוד החבורות דחסידי ברסלב' בארה"ב בכינוס רבתי לכלל בחורי אנשי שלומינו חסידי ברסלב בארה"ב לקראת ימי החנוכה הממשמשים ובאים: ארגון 'איחוד החבורות דחסידי ברסלב' שבארה"ב שכבר התפרסמו בפעולותיהם הנרחבות והכבירות לכלל אנשי שלומינו חסיד ברסלב בארצות הברית, מקיימים כינוס רבתי לקראת זמן החורף וימי חנוכה המאירים. הכינוס מיועד לכלל בחורי אנ"ש שבכל רחבי ארה"ב, לעורר … המשך לקרוא ארה"ב • כינוס רבתי פאר כלל בחורי אנשי שלומינו חסידי ברסלב דארה"ב