ארה"ב • בירור יסודי על בית החיים העתיק באומן מפי הרש"מ חשין • הערב

חדשות ברסלב • בית הכנסת ראדליטש מפרסם כי היום יתקיים שיעור יסודי בליווי שיקופיות במציאות הבית החיים העתיק בו טמון רבינו הקדוש מפי החוקר התורני הרה"ח רבי שמואל מאיר חשין שליט"א: בריכוזי אנשי שלומינו חסידי ברסלב וביומיים דארה"ב התפרסם הודעה משמחת כי היום (שני אח"ק) יתקיים שיעור יסודי בבירור הדברים ובמציאות הבית החיים העתיק שבעיר … המשך לקרוא ארה"ב • בירור יסודי על בית החיים העתיק באומן מפי הרש"מ חשין • הערב