אסיפת רבנים היסטורית ורבת רושם – בביתו של זקן מנהיגי ברסלב הוקם "איגוד רבני ברסלב עולמי להצלת בית החיים של רבינו"

באספת רבנים היסטורית ורבת רושם הוקם "איגוד רבני ברסלב עולמי להצלת בית החיים של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א"