אנ"ש חסידי ברסלב סיימו את הלכות 'קידושין' ומתחילים הלכות 'כתובות' בסדר לימוד ה'שולחן ערוך'

הקונטרס החדש לצפייה והורדה • במסגרת לימוד 'פוסקים יומי' זכו אלפי אנשי שלומינו חסידי ברסלב לסיים אמש את הלכות קידושין ובעזהי"ת היום מתחילים את הלכות כתובות בחלק 'אבן העזר' שבשולחן ערוך: אמש יום לאחר 'קבלת התורה' בשב"ק ז' סיון, סיימו כלל אנשי שלומינו חסידי ברסלב את הלכות 'קידושין' והיום יתחילו ללמוד את הלכות 'כתובות' סימן ס"ו בחלק 'אבן … המשך לקרוא אנ"ש חסידי ברסלב סיימו את הלכות 'קידושין' ומתחילים הלכות 'כתובות' בסדר לימוד ה'שולחן ערוך'