אלפים מאנ"ש חסידי ברסלב נכנסו היום לסימן נ"א בחלק 'אבן העזר' בסדר לימוד ה'שולחן ערוך'

אלפים מאנשי שלומינו חסידי ברסלב סיימו אמש בסדר לימוד ה'שולחן ערוך' את סימן נ' ונכנסו היום לסימן נ"א בחלק 'אבן העזר'. בסדר הלימוד זה לומדים כלל אנ"ש שני סעיפים בכל יום על הסדר השו"ע כרצון רבינו ז"ל, כאשר מסגרת הלימוד נוסדה בתחילת שנת תשס"ב בהמלצת ובעידוד הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א. או אז קם … המשך לקרוא אלפים מאנ"ש חסידי ברסלב נכנסו היום לסימן נ"א בחלק 'אבן העזר' בסדר לימוד ה'שולחן ערוך'