אלפים השתתפו במעמד קידוש שם שמים בהתאסף ראשי עם באומן:

מעמד קידוש השם בכיכרה הראשי של אומן היהודית: הרבנים ובראשם הגאוה"צ מנהיגי חסידי ברסלב שליט"א וכלל חסידי ברסלב לעדותיו חוגיו וכל שבטיו עם כלל שלומי אמוני ישראל העולים אומנה לימי הקיבוץ של ר"ה תש"פ שהוכיחו נאמנות לד' ולתורתו תחת כפת השמים למען הצלת הבית החיים של רביז"ל הננמ"ח זיע"א תוכן הכתבה – הרבנים הגאוה"צ מנהיגי … המשך לקרוא אלפים השתתפו במעמד קידוש שם שמים בהתאסף ראשי עם באומן: